1. omskapa

  omskapa [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--skap-ar SUBST.: omskapande, omskapning
  Svensk ordbok
 2. omsorg

  omsorg [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om--sorg-en
  Svensk ordbok
 3. omsorgsfull

  omsorgsfull [åm`-] adj. ~t ORDLED: om-sorgs--full
  Svensk ordbok
 4. omsorgsvård

  omsorgsvård [åm`-] subst. ~en ORDLED: om-sorgs--vård-en
  Svensk ordbok
 5. omständighet

  omständighet [åm`-] subst. ~en ~er ORDLED: om--ständ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 6. omslut

  omslut [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--slut-et
  Svensk ordbok
 7. omstörta

  omstörta [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--stört-ar SUBST.: omstörtande, omstörtning
  Svensk ordbok
 8. omstråla

  omstråla [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--strål-ar SUBST.: omstrålande, omstrålning
  Svensk ordbok
 9. omskakande

  omskakande [åm`-] adj., ingen böjning ORDLED: om--skak-ande
  Svensk ordbok
 10. omskiftare

  omskiftare [åm`-] subst. ~n äv. omskiftarn, plur. ~, best. plur. omskiftarna ORDLED: om--skift-ar-en
  Svensk ordbok