1. våtvarmt omslag

  våtvarmt omslag, våtvärmande omslag , förr ofta använd form av förband.
 2. ventilation

  ventilation, transport och utbyte av luft i byggnader, rum eller utrymmen.
 3. klimatanläggning

  klimatanläggning, sammanfattande benämning på tekniska system som installeras i byggnader, fordon eller farkoster för att ge dessa önskat inomhusklimat i fråga om luftens temperatur, fuktighet, sammansättning och rörelse.
 4. Joaquim Homs

  Homs, Joaquim (spanska Joaquín), 1906–2003, spansk (katalansk) tonsättare.
 5. luftomsättning

  luftomsättning, mått på hur stort flödet av ventilationsluft är i ett rum, mätt i antalet rumsvolymer per timme.
 6. Peter Karvaš

  Karvaš, Peter, 1920–99, slovakisk författare, främst dramatiker.
 7. moms

  moms [måm´s] subst. ~en ORDLED: moms-en
  Svensk ordbok
 8. proms

  proms [pråm´s] subst. ~en ORDLED: proms-en
  Svensk ordbok