1. omskapa

  omskapa [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--skap-ar SUBST.: omskapande, omskapning
  Svensk ordbok
 2. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 3. transformation

  transformation, ärftlig förändring som betingas av införsel i en cell av främmande DNA som inkorporeras i mottagarcellens arvsmassa.
 4. uppståndelse

  uppståndelse, de dödas uppståndelse, uppväckelse till fullkomligt och evigt liv efter döden eller på ”den yttersta dagen”.
 5. Ales stenar

  Ales stenar, Sveriges största bevarade skeppssättning, belägen på Kåsehuvud norr om Kåseberga i Valleberga, sydöstra Skåne.
 6. Napoleon III

  Napoleon III (franska Napoléon III), ursprungligen Louis Napoléon Bonaparte, före 1852 även kallad Ludvig Napoleon (Louis Napoléon), född 20 april 1808, död 9 januari 1873, fransk president 1848–52, fransmännens kejsare 1852–70; jämför släktartikel Bonaparte.

 7. sublimering

  sublimering, i psykoanalytisk teori den omvandling som de grundläggande drifterna (jämför drift) kan genomgå i riktning mot konstruktiv verksamhet.
 8. kognitiv karta

  kognitiv karta, mental karta, inre bild av omgivningen som skapar rumskänsla och gör det möjligt att orientera sig, det vill säga att veta var man befinner sig och hur man kan förflytta sig till en annan plats.
 9. landskap

  landskap, vår fysiska omgivning i vid bemärkelse.
 10. Thukydides

  Thukydides, ca 460–ca 399 f.Kr., athensk historiker.