1. sublimering

  sublimering, i psykoanalytisk teori den omvandling som de grundläggande drifterna (jämför drift) kan genomgå i riktning mot konstruktiv verksamhet.
 2. Kammarkollegiet

  Kammarkollegiet, Stockholm, centralt ämbetsverk under finansdepartementet.
 3. kognitiv karta

  kognitiv karta, mental karta, inre bild av omgivningen som skapar rumskänsla och gör det möjligt att orientera sig, det vill säga att veta var man befinner sig och hur man kan förflytta sig till en annan plats.
 4. Nationalmuseum

  Nationalmuseum, Stockholm, museum för svensk och internationell konst.

 5. transformation

  transformation, i transformationsgrammatiken den process som omformar en abstrakt struktur (t.ex. i form av ett träddiagram) för en mening till en annan struktur.
 6. transformation

  transformation, inom tumörläran benämning på den process vid vilken en normal cell förvärvar de egenskaper som utmärker en tumörcell.
 7. transformation

  transformation, allmänt begrepp i matematiken, väsentligen likvärdigt med avbildning.
 8. ’s-Hertogenbosch

  ’s-Hertogenbosch, Den Bosch, provinshuvudstad i Noord-Brabant, Nederländerna; 150 900 invånare (2015).

 9. Frank Buchman

  Buchman, Frank, 1878–1961, amerikansk präst och väckelseledare.
 10. glacialgeologi

  glacialgeologi, läran om de jordarter, avlagringsformer och erosionsformer som bildas genom glaciärernas och inlandsisarnas omskapande verksamhet.