1. Harald Beijer

  Beijer, Harald, 1896–1955, författare.
 2. Per Brohäll

  Brohäll, Per, 1917–89, båtkonstruktör.
 3. träskärning

  träskärning, dekorativ behandling genom utskärning i träets yta.
 4. Luc Tuymans

  Tuymans, Luc, född 1958, belgisk konstnär.
 5. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 6. Amerikas urbefolkning

  Amerikas urbefolkning, sammanfattande benämning på Amerikas språkligt och kulturellt åtskilda urfolk.

 7. möbler

  möbler, flyttbara eller väggfasta föremål avsedda för rumsinredning, såsom stolar, skåp, bord och sängar.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. Assyrien

  Assyrien, forntida rike som från omkring 2000 f.Kr. till 612 f.Kr. hade sitt centrum omkring floden Tigris i norra Mesopotamien, ungefär den nordligaste tredjedelen av det nuvarande Irak.
 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.