1. cisiojan

    cisiojan (latin cisiojanus, efter de första orden i januariversen), cisiojanus, en kalendarisk minnesvers, som man förr använde för att utan almanacka hålla reda på helgondagar och helger med fasta datum.
  2. omskära

    omskära [åm`-] verb omskar omskurit omskuren omskurna, pres. omskär ORDLED: om--skur-it SUBST.: omskärande, omskärning; omskärelse
    Svensk ordbok