1. omyndigförklaring

  omyndigförklaring, beslut av domstol varigenom en person som uppnått myndighetsåldern förklaras omyndig.
 2. omyndigförklaring

  o`myndigförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 3. förvaltare

  förvaltare, inom juridiken person som enligt föräldrabalken (FB) förordnas av domstol att företräda en annan person (huvudmannen) i ekonomiska och personliga angelägenheter.
 4. förmynderskap

  förmynderskap, förmyndarskap, förvaltning av en omyndigs egendom och företrädande av denne (myndlingen) i andra angelägenheter än personliga.
 5. omyndighetsförklaring

  o`myndighetsförklaring subst. ~en ~ar ORDLED: o-mynd-ig-hets--för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 6. omyndigförklara

  o`myndigförklara verb ~de ~t ORDLED: o-mynd-ig--för-klar-ar SUBST.: omyndigförklarande, omyndigförklaring
  Svensk ordbok