1. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 2. Richard Wollheim

  Wollheim, Richard, 1923–2003, brittisk estetiker och filosof, professor vid bl.a. University of London 1963–82, Columbia University, New York, 1982–85, och University of California, Berkeley, från 1985.
 3. Christian von Wolff

  Wolff, Christian von, 1679–1754, friherre, tysk filosof.
 4. egenskap

  egenskap, grundläggande ontologisk term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet.
 5. pedagogisk filosofi

  pedagogisk filosofi, filosofisk pedagogik, tvärvetenskapligt kunskapsområde som med filosofiska metoder studerar pedagogiska företeelser.
 6. Anselm av Canterbury

  Anselm av Canterbury, född ca 1033, död 21 april 1109, filosof och teolog, från 1093 ärkebiskop av Canterbury.
 7. metaetik

  metaetik, det område av etiken som behandlar teoretiska problem aktualiserade av moraliska fenomen och föreställningar (jämför etik).
 8. Sandel, Michael

  Sandel, Michael, född 5 mars 1953, amerikansk politisk filosof, sedan 1980 professor vid Harvard University.
 9. rättsfilosofi

  rättsfilosofi, filosofisk disciplin som behandlar rätten, t.ex. juridikens grundbegrepp, uppgifter och arbetsmetoder.
 10. värdeteori

  värdeteori, gren av filosofin inom vilken man studerar värdeomdömen (normer och värderingar) ur språkfilosofisk, kunskapsteoretisk, metafysisk och logisk synpunkt.