1. Anthony Giddens

  Giddens, Anthony, född 18 januari 1938, brittisk sociolog, 1986–96 professor i sociologi vid University of Cambridge, 1997–2003 rektor för London School of Economics.

 2. indisk filosofi

  indisk filosofi syftar, liksom alla religiösa riktningar i Indien, framför allt till att nå den kunskap som kan ge frigörelse ( moksha) från världen och omfödelsen.
 3. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 4. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 5. språkteori

  språkteori, den del av språkvetenskapen som söker bestämma språkets mest allmänna kännetecken.
 6. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 7. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.
 8. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 9. gudsbevis

  gudsbevis [gut`s-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: guds--be-vis-et
  Svensk ordbok