1. solipsism

  solipsism, uppfattning som förekommer i två grundformer: ontologisk och kunskapsteoretisk solipsism.
 2. finalism

  finalism, filosofisk lära som i motsats till mekanismen förklarar skeenden ur deras ändamål eller resultat.
 3. moralfilosofi

  moralfilosofi, två olika men relaterade problemområden inom etik: normativ etik och metaetik.
 4. livsvärld

  livsvärld, ett ursprungligen filosofiskt begrepp med kunskapsteoretisk och ontologisk innebörd.
 5. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 6. Ivar Segelberg

  Segelberg, Ivar, 1914–87, filosof, professor i Göteborg 1951–79.
 7. Mario Bunge

  Bunge, Mario, född 1919, argentinsk-kanadensisk filosof och fysiker, professor i Buenos Aires, La Plata och Montreal.
 8. Gud

  Gud är inom religionen något som är bortom den ”vanliga” verkligheten och som man anser kan påverka livet på ett avgörande sätt.
 9. transcendental

  transcendental, i medeltida och äldre filosofi en term med framför allt ontologisk innebörd: de s.k. transcendentalia var de egenskaper eller grundbestämningar som går utöver de ändliga tingens kategorier och tillkommer varat som sådant.
 10. konceptualism

  konceptualism (av medeltidslat. conceptualis, av latin conceptus ’begrepp’, se vidare koncept), medeltida ståndpunkt i den s.k. universaliestriden, dvs. i frågan om allmänbegreppens natur och ontologiska ställning.