1. radikaler

  radikaler, äldre namn fria radikaler, inom kemin föreningar innehållande en eller flera elektroner med oparat spinn.
 2. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 3. kedjereaktion

  kedjereaktion, i fysik och kemi en reaktion eller process som genererar produkter, vilka i sin tur ger upphov till nya reaktioner av samma slag.
 4. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.
 5. broskfiskar

  broskfiskar, tvärmunnar, Chondrichthyes eller Plagiostomi, klass käkförsedda ryggradsdjur som omfattar de nu levande underklasserna Elasmobranchii (hajar och rockor) och Holocephali (helhuvudfiskar) samt, vanligen, de utdöda Placodermi (pansarhajar).
 6. lungfiskar

  lungfiskar, Dipneusti (syn. Dipnoi), underklass benfiskar med sex nu levande arter: australisk lungfisk i familjen Ceratodontidae, med stora fjäll och breda fenor, samt en sydamerikansk och fyra afrikanska arter i familjen salamanderlungfiskar, vilka har ytterst små fjäll samt trådlika, pariga fenor.
 7. äggstock

  äggstock, ovarium, hos djurhonor parigt eller oparigt organ i vilket oocyter mognar till äggceller, varefter de överförs till äggledaren.
 8. snäckor

  snäckor, Gastropoda, klass blötdjur som omfattar ca 100 000 nutida arter, vilka lever i alla miljöer utom där marken är konstant frusen och i de centrala delarna av vissa öknar.
 9. penis

  penis, manslem, mannens kopulationsorgan.
 10. pirålar

  pirålar, Myxini, klass i fiskgruppen rundmunnar.