1. Aischines

  Aischines, grekiska Aischinēs, född ca 390, död ca 320 f.Kr., grekisk talare och politiker, verksam i Athen.
 2. dilemma

  dilemma, i traditionell logik namn på vissa typer av slutledningar i vilka en av premisserna består av en disjunktion av två satser (dilemmats s.k. horn).
 3. Eugène Jansson

  Jansson, Eugène, 1862–1915, målare, studier vid Konstakademien 1881–82.
 4. Hastings Kamuzu Banda

  Banda, Hastings Kamuzu, född 1898 eller 1902, död 1997, malawisk politiker, president 1966–94.
 5. Georg Pauli

  Pauli, Georg, 1855–1935, konstnär och författare.
 6. Trygve Haavelmo

  Haavelmo, Trygve, 1911–99, norsk nationalekonom, professor vid Oslo universitet 1948–79.
 7. revisionismstriden

  revisionismstriden, benämning på debatten mellan tyska socialister angående marxismens riktighet.
 8. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. Park Chung Hee

  Park Chung Hee, Pak Chŏnghŭi, 1917–79, sydkoreansk militär och politiker, general 1961, president från 1963.
 10. fakultet

  fakultet, historiskt och i allmänt språkbruk en avdelning av närbesläktade ämnen vid ett universitet eller den lärargrupp (professorsgrupp) som ansvarar för dessa ämnen.