1. agrarpartier

  agrarpartier, politiska organisationer som främst arbetar för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen.
 2. framstegstanken

  framstegstanken, föreställningen att människolivet i väsentliga avseenden kan förbättras under historiens lopp.
 3. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. kosmogoni

  kosmogoni, läran om världsalltets uppkomst eller skapelse.
 6. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 7. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok
 8. fakultetsopponent

  fakulte`tsopponent subst. ~en ~er ORDLED: fak-ult-ets--op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 9. mothugg

  mo`thugg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot--hugg-et
  Svensk ordbok
 10. respondent

  responden´t subst. ~en ~er ORDLED: re-spond-ent-en
  Svensk ordbok