1. Patrick Henry

  Henry, Patrick, 1736–99, amerikansk politiker.
 2. Wilhelm Keitel

  Keitel, Wilhelm, 1882–1946, tysk militär, generalfältmarskalk 1940.
 3. Johannes von Blaskowitz

  Blaskowitz, Johannes von, 1885–1948, tysk arméofficer, generalöverste 1939.
 4. Dušan Simović

  Simović, Dušan, 1882–1962, jugoslavisk militär, general.
 5. Ralph Cudworth

  Cudworth, Ralph, 1617–88, engelsk filosof, jämte Henry More den främste representanten för de s.k. Cambridgeplatonisterna, vilka försökte förena platonsk filosofi med kristen teologi och opponerade mot Hobbes materialism och mot skolastiken.
 6. Hermann Gunkel

  Gunkel, Hermann, 1862–1932, tysk bibelforskare, professor i Giessen 1907–20, i Halle 1920–27.
 7. Jigme Singye Wangchuk

  Jigme Singye Wangchuk, född 1955, kung av Bhutan 1972–2006.
 8. Gustav Jaeger

  Jaeger, Gustav, 1832–1917, tysk zoolog och läkare, från 1884 praktiserande läkare i Stuttgart.
 9. Christian Boltanski

  Boltanski, Christian, född 1944, fransk konstnär.
 10. Johannes Steen

  Steen, Johannes, 1827–1906, norsk skolman och politiker.