1. Vilhelm II

  Vilhelm II (nederländska Willem II), 1626–50, nederländsk ståthållare från 1647, prins av Oranien, son till Fredrik Henrik.
 2. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 3. Eduard Bernstein

  Bernstein, Eduard, 1850–1932, tysk socialdemokratisk politiker.
 4. Newtons absoluta rum och tid

  Newtons absoluta rum och tid, rums- och tidsbegrepp som ligger till grund för mekaniken i Newtons ”Principia” och som bl.a. innebär att rummet och tidens existens och egenskaper antas vara oberoende av allt annat i universum.
 5. Werner von Blomberg

  Blomberg, Werner von, 1878–1946, tysk militär.
 6. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.
 7. förromantik

  förromantik, gemensam benämning på litterära strömningar som i olika länder under andra hälften av 1700-talet opponerade sig mot förnuftsdyrkan och klassicismens regelpoetik och i stället hävdade originaliteten, geniets frihet, känslans rätt och en expressiv diktsyn.
 8. Joseph Priestley

  Priestley, Joseph, född 13 mars 1733, död 6 februari 1804, brittisk naturforskare, präst, jämte Scheele upptäckare av syre.
 9. Charles James Fox

  Fox, Charles James, 1749–1806, brittisk politiker, utrikesminister 1782, 1783 och 1806.
 10. latinsk litteratur

  latinsk litteratur har skrivits från 200-talet f.Kr. i Rom och det romerska riket och fick under medeltiden utbredning i hela Europa.