1. serbokroatiska

  serbokroatiska, kroatoserbiska, det sydslaviska språk som i det tidigare Jugoslavien uppfattades som ett gemensamt skriftspråk för kroater, ”muslimer”, serber och montenegriner.
 2. Zimmerwaldrörelsen

  Zimmerwaldrörelsen, internationell socialistisk rörelse, grundad vid en konferens i orten Zimmerwald i Schweiz 5–8 september 1915.
 3. Internationella brottmålsdomstolen

  Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court, ICC, Haag, internationell domstol som dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. 

 4. Poul Bjerre

  Bjerre, Poul, född 24 maj 1876, död 15 juli 1964, psykoterapeut och författare, praktiserande läkare i Stockholm 1907–48; bror till Andreas Bjerre.
 5. Martin Buber

  Buber, Martin, född 8 februari 1878, död 13 juni 1965, israelisk religionsfilosof med österrikisk-polsk bakgrund, professor i religionsvetenskap och judisk etik i Frankfurt 1930–33, från 1938 professor i socialfilosofi vid hebreiska universitetet i Jerusalem.
 6. Franz Boas

  Boas, Franz, född 9 juli 1858, död 22 december 1942, tysk-amerikansk kulturantropolog.
 7. konstruktivism

  konstruktivism, konstriktning som utvecklades i Ryssland efter revolutionen 1917; själva termen började användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och Varvara Stepanova.
 8. Hans Järta

  Järta (före år 1800 Hierta), Hans, född 11 februari 1774, död 6 april 1847, politiker, ämbetsman, skriftställare, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartiklarna Hierta och Järta.
 9. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 10. Det gröna förbundet

  Det gröna förbundet, De gröna, finska Vihreä Liitto, finländskt politiskt parti.