1. frondera

  fronde´ra verb ~de ~t ORDLED: frond-er-ar SUBST.: fronderande, frondering
  Svensk ordbok
 2. oppositionell

  oppositionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: op-pos-it-ion-ell
  Svensk ordbok
 3. opponent

  opponen´t subst. ~en ~er ORDLED: op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 4. opposition

  opposition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: op-pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 5. viss

  viss adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. tåla

  tå`la verb tålde tålt, pres. tål ORDLED: tål-de SUBST.: tålande (till 1)
  Svensk ordbok
 7. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 8. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok