1. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 2. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 3. Nusvensk ordbok

  Nusvensk ordbok, ordbok i tio band (1915–72) över svenska språket under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft (omtryckt 1981 i fem band).
 4. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 5. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok
 6. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.
 7. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 8. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 9. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 10. Oxford English Dictionary

  Oxford English Dictionary, OED, världens mest omfattande engelska ordbok.