1. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 2. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 3. Jacob Grimm

  Grimm, Jacob, född 4 januari 1785, död 20 september 1863, och Wilhelm, född 24 februari 1786, död 16 december 1859, bröder, tyska språkvetenskapsmän och folkminnesforskare, som samarbetade livet igenom.
 4. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 5. ord

  ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller mindre given.
 6. SAOB

  SAOB, förkortning för Svenska Akademiens ordbok.
 7. ordförråd

  ordförråd, det förråd av olika ord som ingår i ett språk eller som behärskas av en enskild språkbrukare.
 8. serbokroatiska

  serbokroatiska, kroatoserbiska, det sydslaviska språk som i det tidigare Jugoslavien uppfattades som ett gemensamt skriftspråk för kroater, ”muslimer”, serber och montenegriner.
 9. Bonniers Lexikon

  Bonniers Lexikon utkom i 15 band 1961–67 och innehöll ca 110 000 uppslagsord med som regel korta texter och 13 000 bilder.
 10. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.