1. encyklopedi

  encyklopedi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: en-cyklo-ped-in
  Svensk ordbok
 2. rådfråga

  rå`dfråga verb ~de ~t ORDLED: råd--fråg-ar SUBST.: rådfrågande, rådfrågning
  Svensk ordbok
 3. enspråkig

  e`nspråkig adj. ~t ORDLED: en--språk-ig
  Svensk ordbok
 4. tvåspråkig

  två`språkig adj. ~t ORDLED: två--språk-ig
  Svensk ordbok
 5. autentisk

  auten´tisk adj. ~t ORDLED: aut-ent-isk
  Svensk ordbok
 6. lexikon

  lex´ikon subst. ~et, plur. ~ äv. lexika, best. plur. ~en ORDLED: lex-ik-on-et
  Svensk ordbok
 7. häfte

  häf`te subst. ~t ~n ORDLED: häft-et
  Svensk ordbok
 8. grotesk

  2grotes´k subst. ~en ~er ORDLED: grot-esk-en
  Svensk ordbok
 9. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok
 10. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok