1. Bonniers Lexikon

  Bonniers Lexikon utkom i 15 band 1961–67 och innehöll ca 110 000 uppslagsord med som regel korta texter och 13 000 bilder.
 2. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 3. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 4. lemma

  lemma, ordform betraktad som grundform eller uppslagsform i en ordbok eller lexikalisk teori.
 5. katalanska

  katalanska, ibero-romanskt språk som talas i Katalonien.
 6. uppslagsbok

  uppslagsbok, eller lexikon, är en bok som det är meningen att man snabbt ska få fram kunskap eller information ur.
 7. baklängesordbok

  baklängesordbok, finalalfabetisk ordbok, retrograd ordbok, ordbok där orden är sorterade i alfabetisk ordning efter ordens slut i stället för efter ordens början, varvid ord med samma (eller likartat) slut står intill varandra.
 8. interlingua

  interlingua, ett internationellt hjälpspråk (jämför konstgjorda språk), tillkommet som ett resultat av arbetet inom International Auxiliary Language Association, som grundades 1924.
 9. Thesaurus Linguae Latinae

  Thesaurus Linguae Latinae, en omfattande ordbok över det latinska språket.
 10. Académie Française

  Académie Française, fransk akademi med språklig och litterär inriktning.