1. glossar

  glossar, glossarium (lat., ’ordbok’, se vidare glossa), ordlista med översättning, i synnerhet över föråldrade eller sällsynta ord.
 2. Webster’s Dictionary

  Webster’s Dictionary, den gängse benämningen på Webster’s Third International Dictionary of the English Language (1961 och senare), den mest prestigefyllda ordboken över engelska språket i dess amerikanska skepnad.
 3. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, d.y., 1843–1928, språkforskare, professor i österländska språk i Lund 1879–1908, chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion 1913–19, ledamot av Bibelkommissionen 1884–1917, ledamot av Svenska Akademien från 1882; jämför släktartikel Tegnér.
 4. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv

  Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv, DOVA, bildades 1970 genom att Landsmålsarkivet i Lund, Svenska ortnamnsarkivet, Svenskt visarkiv samt Dialekt- och ortnamnsarkivet i Uppsala gick samman.
 5. uttalsordbok

  uttalsordbok, ordbok med särskild inriktning på att beteckna uttalet av orden i ett språk.
 6. Bertil Molde

  Molde, Bertil, 1919–95, språkforskare, chef för Svenska språknämndens sekretariat 1961–85; professors namn 1971.
 7. halvfranskt band

  halvfranskt band, benämning på halvskinnband, bokband med rygg och hörn överdragna med skinn.
 8. tibetanska

  tibetanska, tibetoburmanskt språk. Tibetansktalande grupper finns framför allt i Tibet men även i västra Kina, Bhutan, norra Nepal samt Sikkim och Ladakh.
 9. samiska

  samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön.
 10. rimlexikon

  rimlexikon, ordbok över rimord, uppställd alfabetiskt efter själva rimledet (alla ord på - ar, - era etc.), t.ex. Einar Odhners ”Svenskt rimlexikon” (3:e upplagan 1990).