1. Académie Française

  Académie Française, fransk akademi med språklig och litterär inriktning.

 2. Larousse

  Larousse, franska uppslagsverk utgivna av förlaget Librairie Larousse.
 3. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv

  Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv, DOVA, bildades 1970 genom att Landsmålsarkivet i Lund, Svenska ortnamnsarkivet, Svenskt visarkiv samt Dialekt- och ortnamnsarkivet i Uppsala gick samman.
 4. Jenny Erpenbeck

  Erpenbeck, Jenny, född 1967, tysk författare.

 5. Den Store Danske Encyklopædi

  Den Store Danske Encyklopædi, SDE, allmänt uppslagsverk publicerat 1994–2001 i 20 band med 120 000 artiklar av förlaget Danmarks Nationalleksikon, dotterbolag till förlaget Gyldendal.

 6. antibarbarus

  antibarbarus, språklära, ordbok e.d. som har till syfte att förebygga eller avlägsna språkvidrigheter eller språkligt ”barbari”.
 7. Anders Fredrik Dalin

  Dalin, Anders Fredrik, 1806–73, lexikonförfattare, översättare och språkforskare.
 8. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.
 9. ido

  ido, konstgjort språk, tillkommet delvis efter förslag till förbättringar av esperanto, framförda av esperantos skapare Lazar Zamenhof.
 10. Evert Melefors

  Melefors, Evert, född 1933, namnforskare, tidigare chef för Ordbok över Sveriges medeltida personnamn i Uppsala.