1. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 2. Babylonien

  Babylonien, forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak från ca 2000 till 539 f.Kr.; även benämning på detta område under de följande århundradena.
 3. Sumer

  Sumer, från förhistorisk tid till ca 2000 f.Kr. kulturområde kring floderna Eufrat och Tigris i södra Mesopotamien.
 4. Hälsingland

  Hälsingland, landskap i Norrland.

 5. vokabelsamling

  voka`belsamling subst. ~en ~ar ORDLED: vok-abel--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 6. normerande

  norme´rande adj., ingen böjning ORDLED: norm-er-ande
  Svensk ordbok
 7. normativ

  normativ [når´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: norm-at-iv
  Svensk ordbok
 8. glossarium

  glossarium [-sa´- el. -sa`-] subst. glossariet glossarier ORDLED: gloss-ari-et
  Svensk ordbok
 9. rikslikare

  rik`slikare subst. ~n äv. rikslikarn, plur. ~, best. plur. rikslikarna ORDLED: riks--lik-ar-en
  Svensk ordbok
 10. vildvuxen

  vil`dvuxen adj. vildvuxet vildvuxna ORDLED: vild--vux-en
  Svensk ordbok