1. ornitologisk

  ornitologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: orn-ito-log-isk
  Svensk ordbok
 2. ornitologi

  ornitologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: orn-ito-log-in
  Svensk ordbok
 3. has

  has subst. ~en, ~or el. ~ar ORDLED: has-en
  Svensk ordbok
 4. kurator

  2kurator [kura`t-] subst. ~n ~er [-o´rer] äv. curator [kjo´-] ~n ~s ORDLED: kur-at-orn, cur-at-orn
  Svensk ordbok
 5. depolarisator

  depolarisa`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: de-pol-ar-is-at-orn
  Svensk ordbok
 6. kolmårdsmarmor

  kolmårdsmarmor [kå`l-] subst. ~n ORDLED: kolmårds--marm-orn
  Svensk ordbok
 7. djurornamentik

  dju`rornamentik subst. ~en ORDLED: djur--orna-ment-ik-en
  Svensk ordbok
 8. ornamental

  ornamenta´l adj. ~t ORDLED: orna-ment-al
  Svensk ordbok
 9. juvelornamentik

  juve`lornamentik subst. ~en ORDLED: juvel--orna-ment-ik-en
  Svensk ordbok
 10. vulkanisator

  vulkanisa`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: vulk-an-is-at-orn
  Svensk ordbok