1. telefonterror

  telefonterror [-få`n-] subst. ~n ORDLED: tele-fon--terr-orn
  Svensk ordbok
 2. faggorna

  fagg`orna subst., best. f. plur. ORDLED: fagg-or-na
  Svensk ordbok
 3. folkhumor

  folkhumor [fål`k-] subst. ~n ORDLED: folk--hum-orn
  Svensk ordbok
 4. ornamentering

  ornamente´ring subst. ~en ~ar ORDLED: orna-ment-er-ing-en
  Svensk ordbok
 5. ornamentera

  ornamente´ra verb ~de ~t ORDLED: orna-ment-er-ar SUBST.: ornamenterande, ornamentering
  Svensk ordbok
 6. värmeekvator

  vär`meekvator subst. ~n ORDLED: värme--ekv-at-orn
  Svensk ordbok
 7. gotlandsmarmor

  gotlandsmarmor [gåt`-] subst. ~n ORDLED: got-lands--marm-orn
  Svensk ordbok
 8. galghumor

  galghumor [gal`j-] subst. ~n ORDLED: galg--hum-orn
  Svensk ordbok
 9. fargalt

  fa`rgalt subst. ~en ~ar ORDLED: far--galt-en
  Svensk ordbok
 10. ornitolog

  ornitolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: orn-ito-log-en
  Svensk ordbok