1. ornat

  orna´t subst. ~en ~er ORDLED: orn-at-en
  Svensk ordbok
 2. orne

  o`rne subst. ~n ornar ORDLED: orn-en
  Svensk ordbok
 3. ornera

  orne´ra verb ~de ~t ORDLED: orn-er-ar SUBST.: ornerande, ornering
  Svensk ordbok
 4. insignier

  insignier [-siŋ´n-] subst., plur. ORDLED: in-signi-er
  Svensk ordbok
 5. svallvåg

  svall`våg subst. ~en ~or ORDLED: svall--våg-en
  Svensk ordbok
 6. ornitologisk

  ornitologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: orn-ito-log-isk
  Svensk ordbok
 7. ornitologi

  ornitologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: orn-ito-log-in
  Svensk ordbok
 8. has

  has subst. ~en, ~or el. ~ar ORDLED: has-en
  Svensk ordbok
 9. kurator

  2kurator [kura`t-] subst. ~n ~er [-o´rer] äv. curator [kjo´-] ~n ~s ORDLED: kur-at-orn, cur-at-orn
  Svensk ordbok
 10. depolarisator

  depolarisa`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: de-pol-ar-is-at-orn
  Svensk ordbok