1. värmeekvator

  vär`meekvator subst. ~n ORDLED: värme--ekv-at-orn
  Svensk ordbok
 2. gotlandsmarmor

  gotlandsmarmor [gåt`-] subst. ~n ORDLED: got-lands--marm-orn
  Svensk ordbok
 3. galghumor

  galghumor [gal`j-] subst. ~n ORDLED: galg--hum-orn
  Svensk ordbok
 4. fargalt

  fa`rgalt subst. ~en ~ar ORDLED: far--galt-en
  Svensk ordbok
 5. ornitolog

  ornitolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: orn-ito-log-en
  Svensk ordbok
 6. turgor

  turgor [tur´g-] subst. ~n ORDLED: turg-orn
  Svensk ordbok
 7. art director

  art director [ung. a´t dajrek´tor] subst. ~n ~s ORDLED: art direct-orn FÖRK.: AD, A.D.
  Svensk ordbok
 8. marmor

  mar`mor subst. ~n ORDLED: marm-orn
  Svensk ordbok
 9. ornamentik

  ornamenti´k subst. ~en ORDLED: orna-ment-ik-en
  Svensk ordbok
 10. bakhas

  ba`khas subst. ~en, ~or el. ~ar ORDLED: bak--has-en
  Svensk ordbok