1. orre

  orre är en fågel som hör till familjen skogshöns.
 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. höns

  höns, eller tamhöns, är fåglar som härstammar från regnskogarna i Asien.
 4. blåbär

  blåbär, Vaccinium myrtillus, art i familjen ljungväxter.
 5. Ali Baba

  Ali Baba, huvudpersonen i sagan om ”Ali Baba och de fyrtio rövarna” i ”Tusen och en natt”.
 6. häckning

  häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.
 7. arbetsvärde

  arbetsvärde, mått på den mängd mänskligt arbete som går åt vid framställningen av en produkt.
 8. stannfåglar

  stannfåglar, fåglar som stannar inom häckningsområdet året om.
 9. jakthund

  jakthund, hund ur någon av de skilda raser som används vid olika former av jakt.
 10. arena

  arena, plats där vissa fågelarter framför sina spel eller lekbeteenden inför parningen.