1. epilepsi

  epilepsi, samlingsterm för olika former av plötsligt påkommande och plötsligt upphörande rubbningar i hjärnans funktion.
 2. katastroffilm

  katastroffilm, filmterm myntad på 1970-talet för filmer som oavsett genre lägger tonvikten på mer eller mindre spektakulära katastrofer.
 3. Pjotr Tjajkovskij

  Tjajkovskij, Pjotr (Peter), född 25 april 1840 (7 maj enligt nya stilen), död 25 oktober 1893 (6 november enligt nya stilen), rysk tonsättare.

 4. Samuel Taylor Coleridge

  Coleridge, Samuel Taylor, född 21 oktober 1772, död 25 juli 1834, brittisk poet och kritiker.
 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.