1. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 2. ort

  ort, detsamma som geometrisk ort.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 6. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 7. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 8. geometrisk ort

  geometrisk ort, läget av punkter som satisfierar ett eller flera geometriska villkor.
 9. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).
 10. ort

  ort, bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.