1. Aftonbladet

  Aftonbladet, socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm.

 2. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 3. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 4. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 5. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 6. push–pull-teorin

  push–pull-teorin, teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta.
 7. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 8. emigration

  emigration, utvandring.
 9. främlingsfientlighet

  främlingsfientlighet, avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar.
 10. locus

  locus, lokus, term inom biologi och medicin som uttrycker en bestämd plats, t.ex. ett läge på en kromosom (jämför allel).