1. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 2. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 3. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.

 4. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 5. Skåne

  Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ingår i Skåne län.
 6. maya

  maya var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 7. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 8. ort

  ort, gammal svensk måttenhet. Såsom viktmått, enligt 1855 års decimalsystem, är 1 ort = 0,01 skålpund = 100 korn ≈ 4,25 g.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.