1. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.
 2. Gotland

  Gotland är ett landskap i östra Götaland.
 3. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.
 4. Småland

  Småland är det största landskapet i Götaland.
 5. Värmland

  Värmland är ett landskap i västra Svealand och gränsar till Norge i väster.
 6. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 7. lufttryck

  lufttryck är det tryck som orsakas av luften ovanför jordytan.
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 9. topografi

  topografi, detaljbeskrivning av en ort eller ett område i text, bild eller kartform med huvudvikt vid terräng, avrinning, vegetation, bebyggelse och kommunikationer.
 10. Öland

  Öland är ett landskap i Götaland.