1. Jämtland

  Jämtland är ett landskap i västra Norrland.

 2. Nya sidenvägen

  Nya Sidenvägen, även Belt and Road Initiative (BRI), kinesiskt infrastrukturprojekt med syfte att förbättra kommunikationerna mellan Kina, Europa och Afrika.

 3. tidvatten

  tidvatten innebär att havsvatten omväxlande och regelbundet kommer in mot och drar sig bort från en kust.
 4. Öland

  Öland är ett landskap i Götaland.
 5. Närke

  Närke är ett litet landskap i det inre av Svealand.
 6. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 7. Petrus

  Petrus, Simon Petrus, Kefas, apostel, i Nya Testamentet omnämnd i evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus- och Petrusbreven.
 8. Dalarna

  Dalarna är ett stort landskap i nordvästra Svealand och har lång gräns mot Norge i väster.
 9. internet

  internet är ett internationellt nätverk som datorer kan utbyta information genom.

 10. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.