1. ortsmeddelare

  ortsmeddelare, person som i egenskap av representant för en viss bygd regelbundet besvarar utsända frågelistor rörande t.ex. kulturhistoriska ämnen.
 2. ortsdaler

  ortsdaler, svenskt mynt, se riksort.
 3. ortsten

  ortsten, hårt lager i en markprofil nära markytan, se skenhälla.
 4. ortssystem

  ortssystem, geografisk term som betonar att enskilda städer och tätorter är funktionellt och fysiskt sammanlänkade, bl.a. via transportleder.
 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 7. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 8. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. emigration

  emigration, utvandring.