1. ort

  ort, bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.
 2. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).
 3. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 6. maya

  maya var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 7. Aftonbladet

  Aftonbladet, socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm.

 8. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 9. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 10. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.