1. främlingsfientlighet

  främlingsfientlighet, avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar.
 2. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.
 3. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.
 4. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 5. ortstid

  ort`stid subst. ~en ~er ORDLED: orts--tid-en
  Svensk ordbok
 6. ortsgrupp

  ort`sgrupp subst. ~en ~er ORDLED: orts--grupp-en
  Svensk ordbok
 7. ortstillägg

  ort`stillägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orts--till-lägg-et
  Svensk ordbok
 8. ortsavdrag

  ort`savdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orts--av-drag-et
  Svensk ordbok
 9. ortsula

  ort`sula subst. ~n ortsulor ORDLED: ort--sul-an
  Svensk ordbok
 10. ortsten

  ort`sten subst. ~en ORDLED: ort--sten-en
  Svensk ordbok