1. ljussax

    ljussax, redskap använt för att snoppa äldre tiders talg- och vaxljus, vilkas vekar förbrändes långsamt, så att de osade och dessutom efter hand lyste allt sämre.
  2. Ryoji Arai

    Arai, Ryoji, japanska Arai Ryōji, född 1956, japansk konstnär, bokillustratör och författare.