1. agitation

  agitation, bearbetning av den allmänna opinionen eller vissa grupper genom skriftlig eller muntlig påverkan.
 2. Tyson Gay

  Gay, Tyson, född 1982, amerikansk sprinterlöpare.
 3. KOP

  KOP, finländsk affärsbank, se Kansallis-Osake-Pankki.
 4. Kadoma

  Kadoma, stad på södra Honshu, Japan; 126 400 invånare (2014).
 5. Allyson Felix

  Felix, Allyson, född 1985, amerikansk sprinterlöpare.

 6. Suita

  Suita, stad på södra Honshu, Japan.

 7. Shimano Inc.

  Shimano Inc., Osaka, japansk tillverkare av golf- och fiskeutrustning samt av cykelkomponenter såsom växlar och bromsar.
 8. ad hominem-argument

  ad hominem-argument, argumentum ad hominem, osakligt argument som riktas mot svagheter i motståndarens karaktär i stället för mot giltigheten eller ogiltigheten i sakfrågan.
 9. Michelle Perry

  Perry, Michelle, född 1979, amerikansk häcklöpare.
 10. Amagasaki

  Amagasaki, stad på södra Honshu, Japan.