1. Ashikaga

  Ashikaga, stad på mellersta Honshu, Japan.

 2. Wakayama

  Wakayama, huvudort i prefekturen med samma namn på södra Honshu, Japan.

 3. Nishinomiya

  Nishinomiya, stad på Honshus sydkust, Japan.

 4. Merita Bank Ltd.

  Merita Bank Ltd., Helsingfors, bank i Finland.
 5. Kisho Kurokawa

  Kurokawa, Kisho, japanska Kurokawa Kishō, 1934–2007, japansk arkitekt och stadsplanerare, elev till Kenzo Tange.
 6. Shinkansen

  Shinkansen, japanskt eldrivet snabbtåg.
 7. Sanyo Electric Co.

  Sanyo Electric Co., Osaka, Japan, tillverkare av ett brett spektrum av elektriska och elektroniska produkter, grundat 1950.
 8. Nomura Holdings, Inc.

  Nomura Holdings, Inc., Tokyo, en av världens ledande koncerner inom värdepappershandel.
 9. Matti Virkkunen

  Virkkunen, Matti, 1908–80, finländsk bank- och industriman, brorson till Artturi V. V. tjänstgjorde 1939–47 i utrikesförvaltningen men övergick efter andra världskriget till privat tjänst vid Kansallis-Osake-Pankki (KOP).
 10. Genshiro Eitoku

  Eitoku, Genshiro, 1543–90, japansk målare.