1. Kansallis-Osake-Pankki

  Kansallis-Osake-Pankki , KOP, finländsk affärsbank som 1995 gick samman med Föreningsbanken i Finland och bildade Merita Bank Ltd.
 2. Honshu

  Honshu, Honshū, Hondō, Japans största ö; 231 100 km 2, 105 miljoner invånare (2009).
 3. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 4. Sakai

  Sakai, stad på mellersta Honshu, Japan.

 5. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 6. Akira Yoshino

  Yoshino, Akirafödd 1948, japansk ingenjör och materialkemist, Nobelpristagare i kemi 2019.

 7. Daito

  Daito, Daitō, stad på Honshu, Japan; 124 200 invånare (2014).
 8. Johan Wissman

  Johan Wissman var kortdistanslöpare, en av Europas bästa på 200 och 400 meter.

 9. megalopolis

  megalopolis, ett stort sammanhängande bebyggelsestråk som även innehåller öppna landskap.
 10. agitation

  agitation, bearbetning av den allmänna opinionen eller vissa grupper genom skriftlig eller muntlig påverkan.