1. Axel Munthe

  Munthe, Axel, 1857–1949, läkare och författare, kronprinsessan Victorias läkare 1893, livmedikus 1903, förste livmedikus 1909; jämför släktartikel Munthe.
 2. skyddad sysselsättning

  skyddad sysselsättning, skyddad verksamhet, statssubventionerad verksamhet som syftar till att bereda arbetshandikappade arbete.

 3. Augustinkorherreorden

  Augustinkorherreorden ( Ordo Sancti Augustini, OSA), en kanikorden uppdelad i många grenar i olika länder.
 4. Adonias Filho

  Adonias Filho, pseudonym för Adonias Aguiar jr., 1915–90, brasiliansk författare.
 5. robotfartyg

  robotfartyg, örlogsfartyg med robotar som huvudbestyckning – från mindre robotbåtar till robotkryssare.
 6. Kari Hotakainen

  Hotakainen, Kari, född 1957, finsk författare.
 7. eskatologi

  eskatologi, läran om de yttersta tingen.
 8. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 9. cellulosavadd

  cellulo`savadd subst. ~en ORDLED: cellul-osa--vadd-en
  Svensk ordbok
 10. preciosa

  preciosa [presio`sa] äv. pretiosa [pre(t)sio`sa] subst., plur. ORDLED: preci-osa, preti-osa
  Svensk ordbok