1. osann partsutsaga

  osann partsutsaga, menedsbrott som består i att en part som förhörs i bevissyfte under sanningsförsäkran i rättegång med uppsåt lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 2. osann försäkran

  osann försäkran, menedsbrott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en skriftlig utsaga som har bevisvärde och som med lagens stöd avges under edlig förpliktelse.
 3. osann

  o`sann adj. osant ORDLED: o--sann
  Svensk ordbok
 4. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 5. osannfärdig

  o`sannfärdig adj. ~t ORDLED: o--sann-färd-ig
  Svensk ordbok
 6. osannolik

  o`sannolik adj. ~t ORDLED: o--sanno-lik
  Svensk ordbok
 7. osanning

  o`sanning subst. ~en ~ar ORDLED: o--sann-ing-en
  Svensk ordbok
 8. mened

  mened, brott som begås av den som uppsåtligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen under lagstadgad ed.
 9. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.

 10. modus

  modus, kategori i verbböjningen.