1. osmaklighet

  o`smaklighet subst. ~en ~er ORDLED: o--smak-lig-het-en
  Svensk ordbok
 2. nyckelpigor

  nyckelpigor, Coccinellidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar nästan 6 000 arter, varav 82 i Sverige.

 3. osmak

  o`smak subst. ~en ORDLED: o--smak-en
  Svensk ordbok
 4. osmaklig

  o`smaklig adj. ~t ORDLED: o--smak-lig
  Svensk ordbok
 5. aposematisk

  aposematisk, benämning på (varnings)färgteckning med vilken ett bytesdjur gentemot potentiella predatorer signalerar sin giftighet, osmaklighet eller allmänna ”farlighet”.
 6. skinnbaggar

  skinnbaggar, stinkflyn, Heteroptera, underordning i insektsordningen halvvingar, ibland betraktad som en särskild ordning.
 7. riddarfjärilar

  riddarfjärilar, svalstjärtfjärilar , Papilionidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 565 arter, varav tre i Sverige.
 8. Arthur Hiller

  Hiller, Arthur, 1923–2016, kanadensisk-amerikansk regissör.

 9. osis

  o´sis subst. ~en ORDLED: os-is-en
  Svensk ordbok
 10. oaptitlig

  o`aptitlig adj. ~t ORDLED: o--apt-it-lig
  Svensk ordbok