1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. patologiskt samlande

  patologiskt samlande, psykiatrisk diagnos som kännetecknas av att en person har svårt att göra sig av med saker.

 3. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 4. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 5. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.
 6. morbiditet

  morbidite´t subst. ~en ORDLED: morb-id-itet-en
  Svensk ordbok
 7. ohälsosam

  o`hälsosam adj. ~t ~ma ORDLED: o--hälso-sam
  Svensk ordbok
 8. kvalm

  kvalm subst. ~et ORDLED: kvalm-et
  Svensk ordbok
 9. morbid

  morbi´d adj., neutr. undviks ORDLED: morb-id
  Svensk ordbok
 10. ohygienisk

  o`hygienisk adj. ~t ORDLED: o--hygi-en-isk
  Svensk ordbok