1. foderväxter

    foderväxter, alla de växter som odlas för användning som foder för husdjur.
  2. sågverk

    sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.