1. tvedissare

  tvedissare, tvedägging , i Göta- och Svealand benämning på ett barn som efter avvänjning hade fått börja dia sin mor på nytt.
 2. sädesärla

  sädesärla, Motacilla alba, art i fågelfamiljen ärlor och piplärkor.
 3. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 4. veckodagarna

  veckodagarna fick i Rom, där sjudagarsveckan fastställdes i ett dekret av kejsar Konstantin den store 321, namn efter de sju ”planeter” varmed man då räknade: solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus.
 5. Vi på Saltkråkan

  Vi på Saltkråkan är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 6. skata

  skata, Pica pica, art i familjen kråkfåglar.
 7. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 8. Lutz Seiler

  Seiler, Lutz, född 1963, tysk författare.
 9. söndag

  söndag är veckans sjunde och sista dag.
 10. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.