1. nötskrika

  nötskrika, skogsskata, Garrulus glandarius, art i familjen kråkfåglar.
 2. Emil i Lönneberga

  Emil i Lönneberga är en bok skriven av Astrid Lindgren.
 3. nyårsfirande

  nyårsfirande, viktig del av den religiösa festkalendern i de flesta levande och döda kulturer.
 4. tuberkulos

  tuberkulos, tbc, infektionssjukdom som orsakas av vissa arter av mykobakterier, för människans del främst Mycobacterium tuberculosis, mer sällan Mycobacterium bovis eller Mycobacterium africanum.

 5. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.

 6. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 7. luftförorening

  luftförorening, gasformigt eller partikelburet ämne som till följd av mänsklig verksamhet uppträder i förhöjd halt i atmosfären och som kan få skadlig inverkan på levande organismer eller av människan tillverkade föremål.
 8. häxa

  häxa, en person – man eller kvinna– som antas eller bedöms skyldig till att skada andra genom häxeri.
 9. osmak

  o`smak subst. ~en ORDLED: o--smak-en
  Svensk ordbok
 10. otursförföljd

  o`tursförföljd adj. otursförföljt ORDLED: o-turs--för-följ-da
  Svensk ordbok