1. sabla

  sa`bla adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. blågul

  blå`gul adj. ~t ORDLED: blå--gul
  Svensk ordbok
 3. osis

  o´sis subst. ~en ORDLED: os-is-en
  Svensk ordbok
 4. tykobrahedag

  tykobrahedag [-bra`(h)e-] subst. ~en ~ar ORDLED: tyko-brahe--dag-en
  Svensk ordbok
 5. infernalisk

  inferna´lisk adj. ~t ORDLED: in-fern-al-isk
  Svensk ordbok
 6. olycklig

  o`lycklig adj. ~t ORDLED: o--lyck-lig
  Svensk ordbok
 7. förfölja

  förföl´ja verb förföljde förföljt, pres. förföljer ORDLED: för-följ-er SUBST.: förföljande; förföljelse
  Svensk ordbok
 8. grina

  gri`na verb ~de ~t ORDLED: grin-ar SUBST.: grinande; grin
  Svensk ordbok
 9. betyda

  bety´da verb betydde betytt, pres. betyder ORDLED: be-tyd-er SUBST.: betydelse
  Svensk ordbok
 10. kombination

  kombination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kom-bin-at-ion-en
  Svensk ordbok